ICT Centre Official Portal

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

pdf Adobe CC: Panduan Pengaktifan Akuan & Cara Menggunakan

By 631 downloads

Download (pdf, 762 KB)

Panduan pengaktifan dan cara menggunakan Adobe.pdf

Sila muat turun dan rujuk panduan yang digunakan bagi menggunakan Adobe CC.

Adobe CC adalah perisian yang dibekalkan oleh KPT melalui kontrak berpusat selama 3 tahun dan akan tamat pada tahun 2020. 

Hanya staf sahaja yang diberi kebenaran untuk menggunakan perisian Adobe CC.  

Sekiranya system requirement bagi perisiaan Adobe yang ingin digunakan dan diinstall pada komputer tidak menepati keperluan yang dicadangkan oleh Adobe, maka user   akan menghadapi masalah untuk menggunakan komputer seperti sistem komputer akan menjadi perlahan dan komputer akan hang dalam tempoh masa yang tertentu semasa menggunakan perisiaan Adobe .