ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Announcement

 • Langkah Keselamatan bagi Pejabat yang menggunakan KAD AKSES (SMARTCARD)

  Assalammualaikum dan Salam Sejahtera

  Y.Bhg. Dato/Datin/Tuan/Puan,

  Sebagaimana yang sedia maklum staf UMP akan bercuti sempena HARI RAYA PUASA yang bermula pada 24 - 28 JUN 2017, manakala SEPARUH HARI BEKERJA pada 23/06/2017.

  Sehubungan dengan itu, kerjasama daripada Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengambil langkah-langkah keselamatan dengan memastikan semua pintu yang menggunakan ‘Kad Akses" hendaklah dikunci secara manual. Hal ini perlu diambil perhatian serius kerana mengambil kira jika berlaku masalah seperti‘trip’ @ ‘black-out’.

  Kerjasama dari semua pihak amatlah dihargai dan didahului dengan Ribuan Terima Kasih.

  Sekian,Terima Kasih
 • SELURUH WARGA PTMK MENGUCAPKAN
  SELAMAT HARI LAHIR
  KEPADA
  EN AHMAD FITRI BIN HASSAN
  PADA (22 JUN 2017)
  DENGAN IRINGAN DOA
  Ya Allah..Abadikan kasih sayangnya,tunjukkanlah jalannya dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup,lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada-Mu,hidupkanlah dengan ma’rifat-Mu,dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. Aamin…
Articles@PTMK

 • PERALATAN ASAS BAIK PULIH KEROSAKAN RANGKAIAN  

  Sebagai seorang pentadbir sistem rangkaian, beberapa peralatan (tools) rangkaian diperlukan bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rangkaian. Penggunaan peralatan-peralatan ini adalah bebeza mengikut kesesuaian pentadbir bagi menyelesaikan masalah.

  Berikut beberapa langkah atau peralatan asas yang boleh membantu bagi seorang pentadbir rangkaian menyelesaikan masalah:
  1. Ping
  2. Tracert/Traceroute
  3. IPConfig/IFConfig
  4. NSLookup
  5. Putty
  6. Windows Command Prompt (CMD) read more...

  More Articles

 • SEJARAH PERKEMBANGAN & MAKSUD HTML 

  Hypertext Markup Language atau yang biasa disingkat HTML pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada awal tahun 1990-an yang pada saat itu masih bekerja di CERN. HTML diciptakan dengan tujuan sebagai cara sederhana namun efektif untuk mengkodekan dokumen elektronik. HTML pertama kali dipopulerkan dengan menggunakan browser Mosaic. read more...

  More Articles

 • PENGGUNAAN ICT SEBAGAI PEMANGKIN PEMASARAN PERNIAGAAN

  Kaedah pemasaran yang dijangka dapat memudahkan, mempercepatkan penyaluran maklumat dan hebahan kepada umum iaitu menggunakan internet sebagai media akan menjadi kaedah tambahan kepada kaedah pemasaran perniagaan yang sedia ada. Mengapplikasikan ICT dalam perniagaan adalah antara pemangkin kepada kejayaan dan keberkesanan mana-mana operasi perniagaan read more...

  More Articles

 • DHCP SNOOPING

  DHCP digunakan untuk mengawal konfigurasi rangkaian dari client/host melalui server . fungsi DHCP merupakan fungsi standard di sebahagian besar sistem operasi. DHCP merupakan kaedah yang baik untuk konfigurasi alamat IP secara automatik, berbanding menggunakan konfigurasi secara manual yang memakan masa untuk tetapan alamat IP pada host atau peranti rangkaian read more...

  More Articles

 • OPTIMIZE PERFORMANCE LOAD BALANCING TECHNIQUES: USING BINARY VOTE ASSIGNMENT GRID QUORUM (BVAGQ): A SYSTEMATIC REVIEW

  This paper present load balancing technique in a heterogeneous environment allows the usage for geographically widely distributed and multi-owner resources to solve large-level application, usage of load balancing algorithms was important to keep maintaining the balance of workload between emerged infrastructures like grid. This replication generally referred as mechanism to improve availability and performance in distributed databases especially handling fragmented database replication becomes demanding issue. Intended in this paper we address various kinds of load balancing algorithms for the heterogeneous network like grid, especially Binary Vote Assignment Grid Quorum (BVAGQ) and to identify various metric and gaps between them read more...

  More Articles

 • LANGAH KONFIGURASI TOMCAT ECOMM DENGAN JASPER

  Bagi programmer java sering mengalami kesukaran untuk memanggil fail jasper report bersama dengan jsp yang banyak menggunakan kod aturcara yang panjang serta disimpan di dalam bean ataupun servlet. Di dalam tutorial ini, kod aturcara yang pendek serta ringkas digunakan untuk memanggil fail jasper report (*.jrxml) read more...

  More Articles

Video Gallery

More Video

Contact Us

CONTACT