ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

home insurance

 

AKTIVITI : LATIHAN PENGGUNAAN SQL SERVER, PEMBANGUNAN INTEGRASI ETL & LAPORAN BUSINESS INTELIGENCE

TARIKH : 25 - 26 APRIL 2017

LOKASI : Bilik Latihan Komputer PTMK

KETERANGAN AKTIVITI :

Latihan ini memberi pendedahan baharu kepada semua staf di bahagian sistem maklumat penggunaan SQL SERVER 2012, pembangunan Integrasi ETL dan Laporan Bussiness Inteligence. Aktiviti ini adalah bagi memenuhi keperluan program "GROUP BIG DATA" di PTMK.

 

GAMBAR AKTIVITI ( klik gambar untuk besar )

IMG 2069      IMG 2072    IMG 2079    IMG 2084