ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Artikel@PTMK

pdf KAEDAH MEMATIKAN (OFF) PROJEKTOR DENGAN BETUL by MOHD YUSRAN BIN MOHAMED Popular

758 downloads

Kebanyakkan kerosakkan yang berlaku pada sesebuah LCD projektor adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kita tentang penggunaan projektor atau dengan kata lain tidak mengetahui tips untuk memahami penjagaan (maintenance) LCD projektor.


pdf LANGAH KONFIGURASI TOMCAT ECOMM DENGAN JASPER by SABRI AHMAD HISHAM Popular

821 downloads

Bagi programmer java sering mengalami kesukaran untuk memanggil fail jasper report bersama dengan jsp yang banyak menggunakan kod aturcara yang panjang serta disimpan di dalam bean ataupun servlet. Di dalam tutorial ini, kod aturcara yang pendek serta ringkas digunakan untuk memanggil fail jasper report (*.jrxml).