ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

 home insurance

 

OBJEKTIF SEKSYEN 

  • Membangun dan menyelenggarakan sistem aplikasi Universiti berpandukan Pelan Strategik ICT melalui penggunaan teknologi semasa serta mengikut standard dan Metodologi Rapid System Development Life Cycle (RSDLC) yang telah diwujudkan.

  • Memfokus kepada Sistem Aplikasi Sumber Manusia & Kewangan secara atas talian.

  • Memberi sokongan, latihan dan khidmat nasihat kepada pengguna bagi hal berkaitan sistem aplikasi semasa.

  • Menyediakan dokumentasi (aliran proses kerja, manual pengguna, dokumen teknikal, dan lain-lain dokumen) mengikut standard dan kualiti yang ditetapkan.

FUNGSI

 

Pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Aplikasi Sumber Manusia dan Kewangan Universiti.