ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Audio-Visual

Penyediaan Peralatan Pandang Dengar
  • Menyokong sesi Pengajaran & Pembelajaran dengan penyediaan alat Audio & Visual di dalam bilik kuliah, dewan kulia dan makmal.
  • Menyokong aktiviti pengurusan & pentadbiran universiti dengan menyediakan kemudahan Audio & Visual di dalam bilik mesyuarat, bilik latihan, bilik seminar & bilik gunasama.