ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Rangkaian & Telekomunikasi

PENYEDIAAN SERVIS RANGKAIAN DAN TELEKOMUNIKASI
 
Perkhidmatan Rangkaian
 • Menyediakan kemudahan rangkaian ke seluruh kampus iaitu setiap kakitangan UMP mendapat satu talian data.
 • Memastikan perkhidmatan aplikasi intranet, internet dan telekomunikasi sentiasa beroperasi dengan baik
 • Menyediakan khidmat nasihat rangkaian, keselamatan dan telekomunikasi.
 • Meningkatkan kapasiti laluan internet berpandukan lebarjalur kepada setiap pengguna dan meningkatkan sistem rangkaian
 • Meningkatkan keupayaan rangkaian bagi menyokong operasi Universiti
 • Menyediakan perkhidmatan rangkaian serta menyelesaikan aduan daripada pengguna.
 
Perkhidmatan Keselamatan Rangkaian
 • Membekalkan dan meningkatkan kemudahan telekomunikasi (telefon & faks) untuk organisasi staf yang berkelayakan.
 • Memastikan keselamatan logikal, fizikal dan sistem telekomunikasi terjamin.
 • Memastikan perkhidmatan  telekomunikasi sentiasa beroperasi dengan baik
 
Perkhidmatan Telekomunikasi
 • Menyediakan khidmat nasihat rangkaian, keselamatan dan telekomunikasi.
 • Menerima pakai sistem rangkaian terbuka dan telekomunikasi yang memenuhi piawaian yang diamalkan oleh industri.