ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Website / Portal

Penyediaan Tapak Portal dan Laman Web
 
  • Perkhidmatan penyediaan tapak portal dan laman web UMP adalah merupakan salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Pengurusan Portal di bawah Seksyen Sistem Maklumat. Setiap PTJ di UMP adalah sangat disarankan untuk mewujudkan satu portal jabatan/fakulti masing-masing bagi memudahkan kerja-kerja penyebaran dan penyampaian maklumat dilakukan.
  • Kandungan tapak portal yang disediakan ini akan diuruskan sepenuhnya oleh pentadbir (administrator) daripada PTJ masing-masing. Setiap PTJ perlu mempunyai Jawatankuasa Portal masing-masing bagi mewujudkan pengagihan kerja yang lebih sistematik dan terancang. Aktiviti ini juga secara tidak langsung akan membantu ahli jawatankuasa untuk sentiasa aktif dalam memastikan kekinian setiap maklumat yang dipaparkan di dalam portal masing-masing.