ICTC Official Portal

INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Objektif

  • Merancang, merekabentuk, membangun dan menyelenggara perkhidmatan ICT universiti;
  • Menyediakan perkhidmatan ICT , konsultansi, program kesedaran dan pembudayaan pendidikan ICT kepada komuniti dalaman dan luaran universiti;
  • Meningkatkan kecekapan aktiviti pentadbiran, pengajaran & pembelajaran, penyelidikan, pembangunan & pengkomersilan melalui perkhidmatan ICT;
  • Membantu pihak pengurusan membuat keputusan dan perancangan strategik;
  • Meningkatkan keselamatan logikal & fizikal dalam perkhidmatan ICT;
  • Penerokaan teknologi terkini dalam perkhidmatan ICT