// SKOP TUGAS
SKOP TUGAS
Selasa, 23 Februari 2010 09:24

Tugas-tugas adalah berpandukan skop kerja berikut:


i. Editorial
• Pembekal maklumat yang bertanggungjawab untuk memastikan kandungan yang akan dipaparkan dalam laman web adalah sahih dan sesuai untuk tatapan pengguna.
• Bertanggungjawab untuk menyediakan kandungan dalam dua versi bahasa iaitu bahasa Ingeris dan Bahasa Malaysia.


ii. Kandungan

• Bertanggungjawab dalam mencari dan mendapatkan maklumat untuk dihantar kepada Editorial.


iii. Grafik

• Bertanggungjawab dalam merekabentuk susunan mengikut graphic user interface (GUI) yang menarik.


iv. Webmaster

• Bertanggungjawab membina struktur, mempromosi, menyelenggara laman web dan memberi maklumbalas terhadap komen pengguna.
• Web master akan memasukkan isi kandungan yang telah diberikan oleh ahli.

 

 
/* remark */