ICT Centre Official Portal

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

folder Artikel@PTMK

Documents

pdf TIPS MEMANJANGKAN JANGKA HAYAT BATERI KOMPUTER RIBA by AZLINA ALI

By 721 downloads

Download (pdf, 242 KB)

TIPS MEMANJANGKAN JANGKA HAYAT BATERI KOMPUTER RIBA by AZLINA ALI.pdf

Bateri komputer riba akan menyusut prestasinya setelah mencapai 2 tahun. Jika bateri anda masih mampu bertahan lebih daripada tempoh tersebut, ianya merupakan bonus dan anda tidak perlu membuang duit untuk membeli bateri yang baharu.
Microsoft telah membuat analisis kaitan antara perkakas, penggunaan tenaga dan bateri. Berikut merupakan peratusan perkakas yang banyak menyusutkan bateri semasa menggunakan komputer riba

pdf ISMS AWARENESS by EMMIE SHARINA ABDUL KADIR

By 709 downloads

Download (pdf, 1.16 MB)

ISMS AWARENESS by EMMIE SHARINA.pdf

International Standard ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS)

 • Menyediakan spesifikasi dan kawalan-kawalan bagi melindungi keselamatan aset maklumat
 • Bagi meningkatkan integriti, Kerahsiaan dan Ketersediaan DATA & INFORMATION.

pdf DEFINI DAN JENIS VIRUS by NOORFAZLINA JUSOH

By 733 downloads

Download (pdf, 16 KB)

DEFINISI DAN JENIS VIRUS by NOORFAZLINA.pdf

Istilah virus komputer bukanlah suatu yang asing apabila kita bercerita tentang teknologi komputer. Ia berkembang pesat seiring dengan kepantasan teknologi komputer itu sendiri. Virus komputer merupakan program ciptaan manusia yang dicipta dengan tujuan untuk melakukan kemusnahan atau kerosakan kepada sistem komputer. Virus diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara seperti memusnahkan fail maklumat atau fail sistem komputer, menyesakkan kandungan cakera keras dengan bertindak membuat salinan yang banyak pada setiap fail yang dijangkiti, memformat cakera keras dan banyak lagi.

pdf KESELAMATAN FIZIKAL – SUB TOPIK : UMP SAS (SMARTCARD ACTIVATION SYSTEM) by MAT ADAM ISMAIL

By 626 downloads

Download (pdf, 200 KB)

KESELAMATAN FIZIKAL - SUB TOPIK (UMP SAS) by ADAM ISMAIL.pdf

UMP SAS (ACTIVATION ACCES CARD SYSTEM)
Hak milik penuh PTMK UMP yang dibangunkan menggunakan Design & Language Programming VB.NET.

Kegunaan UMP SAS adalah bertujuan untuk :

 • Kemaskini Serial Kad No ke UMPDB (Oracle DataBase)
 • Kemaskini Maklumat Profil ke UMPDB (Oracle DataBase)
 • Maklumat-maklumat akan diupdate serentak di Dua Database untuk kegunaan Sistem IBSS
 • (INTERGRATED BUILDING SECURITY SYSTEM) , Kad Akses Sistem.
 • [MAINDB] di Gambang
 • [MAINDB2] di Fasa 1A PEKAN

pdf LINDUNGI MAKLUMAT PERIBADI by NORFAEZAH ABD HALIM

By 605 downloads

Download (pdf, 119 KB)

LINDUNGI MAKLUMAT PERIBADI by NORFAEZAH ABD HALIM.pdf

Di dalam dunia online, maklumat peribadi anda amatlah berharga!

 • Nama penuh anda
 • Alamat
 • Nombor telefon
 • Sekolah, kolej/universiti, pejabat/tempat kerja
 • Tarikh lahir
 • Alamat e-mel
 • Nama pengguna dan kata laluan
 • Maklumat akaun bank

Mengapa semua ini penting? Kerana semua maklumat
tersebut membolehkan anda menguruskan kehidupan
dengan mudah, cepat dan menyeronokkan.

pdf MEMAHAMI PENUKARAN IP ADDRESS by AHMAD ZAIRAZI SHABUDIN

By 887 downloads

Download (pdf, 95 KB)

MEMAHAMI PENUKARAN IP ADDRESS by AHMAD ZAIRAZI.pdf

Memahami Penukaran IP Address Dari Binary Ke Decimal Dan Juga Penukaran Dari Decimal Ke Binary Adalah Konsep Penting Dalam Design Rangkaian Anda

Membuat design infrastrucktur rangkaian komputer dalam suatu organisasi tidak lepas dari pemahaman masalah IP address, bagaimana melakukan penukaran IP address dari binari kepada decimal dan sebaliknya.

pdf KELEBIHAN UNIFIED COMMUNICATION (UC) DI ORGANISASI by SHAHROL AZMI AMZAT

By 557 downloads

Download (pdf, 240 KB)

KELEBIHAN UC by SHAHROL AZMI AMZAT .pdf

Unified Communications adalah integrasi suara, video dan data ke dalam satu penyelesaian , yang membolehkan pengguna untuk berhubung dengan sesiapa sahaja, di mana sahaja mereka berada, dan dalam masa sebenar .
Antara ciri – ciri UC adalah mesej segera, maklumat kehadiran , sidang video, dan pesanan suara.
Keperluan UC adalah bertujuan untuk mengoptimumkan prosedur perniagaan dan meningkatkan komunikasi dengan memudahkan proses, menjadikannya lebih mudah bagi orang ramai untuk terus berhubung.

pdf TATACARA BACKUP FILE DI DALAM STORAGE GOOGLE DRIVE SECARA OFFLINE by WAN MOHD HAFIZ

By 582 downloads

Download (pdf, 174 KB)

TATACARA BACKUP FILE DI DALAM STORAGE GOOGLE DRIVE SECARA OFFLINE by WAN MOHD HAFIZ.pdf

Google drive merupakan cloud base storage yang boleh didapati dengan percuma di internet. Setiap akaun akan diberikan ruang penyimpanan sebanyak 15 Giga Byte. Aplikasi atas talian juga dibekalkan bersama servis google drive iaitu google document, google presentation, google spreadheet, google form dan google drawing. File yang dihasilkan menggunakan aplikasi google boleh di ubah kepada file microsoft office. Ini bermakna terdapat dua format penyimpanan di atas google drive iaitu format google dan juga format office (microsoft, open office dsb).

pdf 10 APLIKASI SUNTINGAN VIDEO TERBAIK UNTUK ANDROID by FAIZUL AZLEY

By 634 downloads

Download (pdf, 215 KB)

10AplikasiSuntinganVideoTerbaikuntukAndroid by Faizul Azley.pdf

Perkembangan smartphone kini bukan hanya mudah untuk merakam video, malah sekaligus membolehkan suntingan dibuat di smartphone. Oleh itu, dalam artikel ini akan dianjurkan beberapa aplikasi suntingan video yang sesuai bagi pengguna Android dan IOS

pdf PERALATAN ASAS BAIK PULIH KEROSAKAN RANGKAIAN by BADRULISHAM MD DESA

By 1091 downloads

Download (pdf, 262 KB)

PERALATAN ASAS BAIK PULIH KEROSAKAN RANGKAIAN by BADRULISHAM MD DESA.pdf

Sebagai seorang pentadbir sistem rangkaian, beberapa peralatan (tools) rangkaian diperlukan bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rangkaian. Penggunaan peralatan-peralatan ini adalah bebeza mengikut kesesuaian pentadbir bagi menyelesaikan masalah.

Berikut beberapa langkah atau peralatan asas yang boleh membantu bagi seorang pentadbir rangkaian menyelesaikan masalah:

 1. Ping
 2. Tracert/Traceroute
 3. IPConfig/IFConfig
 4. NSLookup
 5. Putty
 6. Windows Command Prompt (CMD)

pdf SEJARAH PERKEMBANGAN & MAKSUD HTML by HAZARINA ABDUL HAMID

By 944 downloads

Download (pdf, 24 KB)

SEJARAH PERKEMBANGAN & MAKSUD HTML by HAZARINA ABDUL HAMID.pdf

Hypertext Markup Language atau yang biasa disingkat HTML pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada awal tahun 1990-an yang pada saat itu masih bekerja di CERN. HTML diciptakan dengan tujuan sebagai cara sederhana namun efektif untuk mengkodekan dokumen elektronik. HTML pertama kali dipopulerkan dengan menggunakan browser Mosaic.

pdf PENGGUNAAN ICT SEBAGAI PEMANGKIN PEMASARAN PERNIAGAAN by NORSYUHADA HAMDAN

By 1734 downloads

Download (pdf, 125 KB)

PENGGUNAAN ICT SEBAGAI PEMANGKIN PEMASARAN PERNIAGAAN by NORSYUHADA HAMDAN.pdf

Kaedah pemasaran yang dijangka dapat memudahkan, mempercepatkan penyaluran maklumat dan hebahan kepada umum iaitu menggunakan internet sebagai media akan menjadi kaedah tambahan kepada kaedah pemasaran perniagaan yang sedia ada. Mengapplikasikan ICT dalam perniagaan adalah antara pemangkin kepada kejayaan dan keberkesanan mana-mana operasi perniagaan.

pdf DHCP SNOOPING by IDHAM HILMAN ADENAM

By 808 downloads

Download (pdf, 165 KB)

DHCP SNOOPING by IDHAM HILMAN ADENAM.pdf

DHCP digunakan untuk mengawal konfigurasi rangkaian dari client/host melalui server . fungsi DHCP merupakan fungsi standard di sebahagian besar sistem operasi. DHCP merupakan kaedah yang baik untuk konfigurasi alamat IP secara automatik, berbanding menggunakan konfigurasi secara manual yang memakan masa untuk tetapan alamat IP pada host atau peranti rangkaian

pdf OPTIMIZE PERFORMANCE LOAD BALANCING TECHNIQUES: USING BINARY VOTE ASSIGNMENT GRID QUORUM (BVAGQ): A SYSTEMATIC REVIEW by ABDULLAH FAIRUZULLAH

By 561 downloads

Download (pdf, 345 KB)

OPTIMIZE PERFORMANCE LOAD BALANCING TECHNIQUES USING BINARY VOTE ASSIGNMENT GRID QUORUM (BVAGQ) A SYSTEMATIC REVIEW by ABDULLAH FAIRUZULLAH.pdf

This paper present load balancing technique in a heterogeneous environment allows the usage for geographically widely distributed and multi-owner resources to solve large-level application, usage of load balancing algorithms was important to keep maintaining the balance of workload between emerged infrastructures like grid. This replication generally referred as mechanism to improve availability and performance in distributed databases especially handling fragmented database replication becomes demanding issue. Intended in this paper we address various kinds of load balancing algorithms for the heterogeneous network like grid, especially Binary Vote Assignment Grid Quorum (BVAGQ) and to identify various metric and gaps between them. Many load balancing algorithms are already implemented which work against various issues like heterogeneity, scalability, etc. Different load balancing algorithms for the grid environment work on various metrics such as make span, time, average resource utilization rate, communication overhead, reliability, stability, and fault tolerance. However the aim is to find improved query response time and overall throughput as compared to other scheme.

pdf RECOVERY DATA by NORFAIZAL BIN ABDUL RAHIM

By 579 downloads

Download (pdf, 160 KB)

ROCOVERY DATA by NORFAIZAL ABDUL RAHIM.pdf

Dalam proses kerja- kerja membaikpulih komputer terdapat satu masalah yang sering belaku kepada pengguna komputer di mana masalah kehilangan data. Masalah ini sering dikaitkan dengan antara masalah yang besar kerana segala data yang terdapat dalam simpanan cakera keras hilang disebabkan beberapa faktor. Dalam kes ini terdapat beberapa langkah yang telah diambil oleh pembangun – pembangun software bagi memudahcara bagi menyelamatkan kembali data yang telah hilang

pdf CARA UNTUK BAIK PULIH USB PENDRI YANG TERKENA SHORTCUT VIRUS by AHMAD FITRI BIN HASSAN

By 848 downloads

Download (pdf, 372 KB)

CARA UNTUK BAIK PULIH USB PENDRI YANG TERKENA SHORTCUT VIRUS by AHMAD FITRI BIN HASSAN.pdf

Pendrive, Kad SD atau Flash pemacu adalah alat yang sangat biasa digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer kepada yang lain, juga kadang-kadang kita mendapat ralat ketika menyambung pendrive kepada komputer dan semasa pemindahan data, salah seorang daripada mereka adalah Ralat Shortcut, pada dasarnya, ini adalah Virus yang dikenali sebagai Shortcut virus, ia akan menukarkan setiap fail ke dalam pintasan(shortcut) dalam Pendrive/cakera keras, artikel ini akan membantu anda untuk mengeluarkan pintasan virus dan mengembalikan kepada keadaan sedia kala.

pdf PENJANAAN DATA PENGUJIAN AUTOMATIK SECARA MENYELURUH MENGGUNAKAN PENDEKATAN MC/DC COVERAGE by IRMAN BIN KHALIL

By 633 downloads

Download (pdf, 139 KB)

PENJANAANDATAPENGUJIANAUTOMATIKSECARAMENYELURUH by IRMAN BIN KHALIL.pdf

Pengujian perisian merupakan salah satu perkara yang perlu diberi perhatian di dalam proses pembangunan sistem pada masa ini. Pengujian perisian merupakan proses semakan kod bermasalah, memastikan perisian memenuhi keperluan dan fungsi yang penting bagi menjamin kebolehpercayaan terhadap sesuatu perisian.

pdf PENGAKTIFAN ‘CALL DIVERT’ (INTERNAL & EXTERNAL) SECARA MANUAL by NASRUL AZWAN BIN ZAKRIA

By 635 downloads

Download (pdf, 254 KB)

PENGAKTIFAN ‘CALL DIVERT’ (INTERNAL & EXTERNAL) SECARA MANUAL by NASRUL.pdf

Penggunaan ‘call divert’ adalah ciri yang membolehkan pengguna mengalih panggilan masuk dari no sambungan pengguna ke nombor sambungan di lokasi lain.
Terdapat 2 jenis ‘call divert’ yang digunapakai di UMP iaitu :-
1) Internal Diversion
➢ Untuk mengalihkan panggilan masuk dari no sambungan pengguna ke no sambungan pengguna yang lain
2) External Diversion*tertakluk kepada kelayakan panggilan keluar
➢ Untuk mengalihkan panggilan masuk dari no sambungan pengguna ke no talian luaran.

pdf UTP CABLE by ZULHAFIZ BIN SHMSURI

By 2160 downloads

Download (pdf, 122 KB)

UTP CABLE by ZULHAFIZ.pdf

Kabel UTP adalah UTP singkatan dari “unshielded twisted pair” . Definisi UTP Cable adalah untuk menghubungkan jaringan komputer (rangkaian) . Terdapat beberapa jenis UTP cable diantaranya ialah Coxial ,Shielded, Unshielded dan fiber optik . Didalam rankaian Pejabat atau rumah UTP merupakan kabel rangkaian komputer yang tidak disaluti dengan sebarang pelindung (Unshielded).Digunakan dalan Local Area Network (LAN) dan sambungan telefon, Lebih murah dan senang digunakan dan akan disambungkan pada RJ-45

pdf HOW TO UPDATE JAVA PLUG-IN TO MOST CURRENT VERSION by AMAN SHAH

By 669 downloads

Download (pdf, 277 KB)

HOW TO UPDATE JAVA PLUG-IN TO MOST CURRENT VERSION by AMAN SHAH.pdf

This is the step by step on how to update JAVA Plug-in to most current version