PTMK - Official Portal

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Seksyen Governance

  • Memastikan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti mengikut dasar dan peraturan yang telah ditetapkan
  • Memastikan Pengurusan Kewangan dan Belanjawan jabatan dilaksanakan dengan baik dan sempurna mengikut peraturan dan pekeliling yang telah ditetapkan.
  • Menyokong semua bahagian-bahagian utama di PTMK dalam melaksanakan program-progran dan aktiviti-aktiviti jabatan
  • Merangka dan menyelaras pelaksanaan aktiviti Pematuhan ICT
  • Merangka dan menyelaras aktiviti perancangan ICT bagi Pembangunan Pelan Strategik ICT UMP
    Merangka dan menyelaras pelaksanaan aktiviti Pengurusan Dasar ICT