PTMK - Official Portal

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Seksyen Perkhidmatan ICT

  • Menyediakan dan menguruskan kemudahan fasiliti ICT di blok ,pentadbiran, blok kediaman pelajar, dewan kuliah, bilik kuliah, bilik mesyuarat, jabatan, fakulti dan makmal bagi kegunaan Universiti berdasarkan dasar yang telah  ditetapkan.
  • Menyediakan kemudahan peralatan ICT dan sokongan untuk program- program rasmi Universiti
  • Menyelesaikan aduan berkaitan dengan masalah teknikal ICT.
  • Memberikan khidmat bantuan kepada UMP dalam perkara-perkara melibatkan fasiliti ICT
  • Memberi penerangan dan kesedaran dalam menggunakan fasiliti ICT di UMP.
  • Menyediakan dan menguruskan stok alat ganti bagi kerja-kerja baikpulih peralatan komputer
  • Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan bilik kuliah dan dewan kuliah secara berkala.