Bahagian Governan &
Keselamatan Digital

Image

Syahnizam Abdullah Sani

Ketua Bahagian

F44 - Eksekutif Kanan Teknologi Maklumat
Email: syahnizam@ump.edu.my

Image

mohd tarmizi ab rahman

KETUA SEKSYEN PENGURUSAN PROJEK ICT

F44 - Eksekutif Kanan Teknologi Maklumat
Email: tarmizi@ump.edu.my

Image

MOHD FAIRUZ RAMLI

KETUA SEKSYEN KESELAMATAN DIGITAL

F44 - Eksekutif Kanan Teknologi Maklumat
Email: mfairuz@ump.edu.my

Image

NORSHUHADA BT MUHD NORDIN

KETUA SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK & OPERASI

F44 - Eksekutif Kanan Teknologi Maklumat
Email: shuhada@ump.edu.my

Image

NATRAH AHMAD FADIL

KETUA SEKSYEN KAWALAN & PEMATUHAN ICT

F44 - Pegawai Teknologi Maklumat
Email: natrah@ump.edu.my

Image

NORFAEZAH ABD. HALIM

SEKSYEN KAWALAN & PEMATUHAN ICT

F32 - Pen. Peg. Teknologi Maklumat
Email: faezah@ump.edu.my