PERUBAHAN KAEDAH CAPAIAN IMS

PERUBAHAN KAEDAH CAPAIAN IMS

IMS Certificate
Java Installer
Talian Kaunter Helpdesk PTMK:

☎ Helpdesk UMP Pekan : 09-4246464  |  ☎ Helpdesk UMP Gambang : 09-5492177

Aduan Permasalah ICT:

ICT Customer Careline System (ICCS) - eCommunity