ICT Centre Official Portal

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

Aktiviti 2017 Seksyen Maklumat Akademik & Pelajar


[ Aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2017 ]

 

Bil Aktiviti
1 International University Carnival on e-Learning (IUCEL) 2016 (klik sini)
2 Lawatan teknikal bersama Ketua Program Teknologi CIReL ke pusat operasi OpenLearning.com Malaysia (klik sini)