ICT Centre Official Portal

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTRE

 facebook text transparent logo 23 Youtube Icon Transparent

 

TARIKH : 25 - 26 APRIL 2017

LOKASI : Bilik Latihan Komputer PTMK

KETERANGAN AKTIVITI :

Latihan ini memberi pendedahan baharu kepada semua staf di bahagian sistem maklumat penggunaan SQL SERVER 2012, pembangunan Integrasi ETL dan Laporan Bussiness Inteligence. Aktiviti ini adalah bagi memenuhi keperluan program "GROUP BIG DATA" di PTMK.

IMG 2069

IMG 2072

IMG 2079