UMP CLOUD COMMUNICATION

“Cloud Communication” platform sistem telekomunikasi digital yang digunakan sebagai medium telekomunikasi rasmi UMP.

Kemudahan Cloud Communication memperuntukkan setiap staf dengan satu talian telefon bagi pelaksanaan tugasan rasmi.

** Untuk sebarang masalah, sila buat aduan di ICT Customer Careline System (ICCS).

SOFTPHONE SELF ACTIVATION
WEBPHONE DESKTOP LOGIN
FAQ - CLOUD COMMUNICATION
FORGOT PASSWORD
Tutorial